Sunday, March 25, 2007

ವರ

ಇರದುದರ ಗುಂಗಿನಲಿ ಮರುಗುತಿಹನಿಲ್ಲೋಬ್ಬ
ಕಳೆದುದರ ನೆನಪಿನಲಿ ಕೊರಗುತಿಹ ಮಗದೊಬ್ಬ
ಇರುವದರ ವರವನರಿಯದ ಹರಿಯ ಅರಿಗಳಿವರೆಂದರಿಯೊ - ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ.