Saturday, October 06, 2007

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯನು ನಾಮಮಂತ್ರ

ರಚನೆ: ಕೈವಾರ ಅಮರ ನಾರೇಯಣ ಅವರ ತೆಲುಗು ಕೃತಿ.
ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ: ಮಂಗಳಂಪಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಾಲಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ.
ರಾಗ: ? ( ಭಕ್ತಿರಂಜನಿ)

---
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯನು ನಾಮಮಂತ್ರ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯನು ನಾಮಮಂತ್ರ ರುಚಿ ಸಿದ್ಧಿಂಚುಟನಾಕೇನ್ನಟಿಕೋ |
ಶ್ರೀಗುರುಪಾದಾಬ್ಜಂಬುಲು ಮತಿಲೋ ಸ್ಥಿರಮುಗ ನೆಲಿಚೇದೆನ್ನಟಿಕೋ ||

ಮರವಕ ಮಾಧವು ಮಹಿಮಲು ಪೊಗಡೆ ಮರ್ಮಮುದೆಲೆಸೇದೆನ್ನಟಿಕೋ
ಹರಿಹರಿಹರಿ ಹರಿನಾಮಾಮ್ರುತ ಪಾನಮುಚೆಸೆದೆನ್ನಟಿಕೋ ||

ಕಮಲಾಕ್ಷುನಿ ನಾ ಕನ್ನುಲು ಚಲ್ಲಗ ಕನಿ ಸೇವಿಂಚೇದೆನ್ನಟಿಕೋ
ಲಕ್ಷಣಮುಗ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣುನಿ ದಾಸುಡನೈಯ್ಯೇದೆನ್ನಟಿಕೋ ||

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಮು ಮತಿಲೋ ಪಡಿಯಿಂಚುಟನಾಕೆನ್ನಟಿಕೋ
ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಮರ ನಾರೇಯಣ ಭಕ್ತುಡನ್ನಯ್ಯೇದೆನ್ನಟಿಕೋ ||

------

No comments: