Sunday, January 06, 2008

ಹೊಸ ವರುಷದ ಹೂಮಳೆ

---
ಚಿಮ್ಮುತ ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನೊಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು
ಹೂಮಳೆಯಂದದಿ ಸಂತಸ ಸುರಿಸುತ ತೆರೆದಿದೆ ನಲಿವಿನ ನಂಟು
---

ನಾನು ಹೊಸವರುಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೆದ ಚುಟುಕವನ್ನು ಶುಭಾಶಯ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಗೆಳೆಯ ಶಕ್ರಿ ಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ವಂದನೆಗಳು.

ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ : http://www.shubhashaya.com

No comments: